Kontakt Z Nami
politykaprywatności

politykaprywatności


ta Strona Internetowa gromadzi Informacje od Naszychużytkownikóww kilkuró目标punktach na na naszej stronie internet internite internie internetowej w celu przetwarzania rezerwacji i i lepszego dostarczania odpowiednich informaineNiniejsza Strona InternetowaJestWyłącznymWłaścicieleminformacji zebranych na tej stronie。niebędziemysprzedawać,udostępniaćAniWynajmowaćTychtych informacji osobomzewnętrznym,zwyjątkiemprzypadkówopisanych opisanych opisanych w niniejszejszej polityce。Gromadzone InformacjeobejmująimięI纳兹威斯科,AdresWysyłki,Adres Rozliczeniowy,NumeryTelefonów,Adres email email Oraz Informacjedotyczącedotyczącepłatności,takie jak karta karta karta karta kredytowa。Twoja NazwaUëtkownikaiHasłoPowinnyPozostaćPoufnei niePowinieneśudostępniaćtych tych informacji nikomu nikomu。Niniejsza strona Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi część niniejszej Umowy i zgadzasz się, że wykorzystanie danych opisanych w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa nie stanowi naruszenia Twoich praw do prywatności lub reklamy.te praktyki w zakresie informacji na stronie internetowejsądokładniejopisane w polityceprywatnościibezpieczeństwa。


Wybóri Rezygnacja


Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości spółka' w komunikacjach promocyjnych, mogą Państwo" opt-out" otrzymywania ich postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej komunikacji lub pocztą elektroniczną firmy atrdfzl@rtpumpparts.com

produkty