KONTAKT Z nami
Tł好pompy błota

Tł好pompy błota

Tł好pompy błota
活塞总成
活塞总成
活塞总成
活塞总成
活塞BT60
Tł好pompy błota
活塞总成
活塞总成
活塞总成
活塞总成
活塞BT60

Struktura


Zgodnie z różną strukturą托克jest podzielony na jednoczzyniciowy spalony托克i托克typu ptwyty cizheneniowej。


Głównymi skzhaadnikami zespoeu tłoków typu pzeyty ci涅涅奥瓦wej są: rdzeska toloa, guma toloa, pyta ci涅涅奥瓦itp。


Główne skzhaadniki jednoczechichciowego zespouu toka klejonego: rdzewarsaw toku ze stali stopowej i formowanie krzepnieccia elastomeru poliuretanowego。SIDEBAR_CONTACT_US
Produkty