Kontakt Z Nami
podstawowepudełko

podstawowepudełko

podstawowepudełko

pudeLko rdzeniowe przechowuje pojemnik,zktóregopobierany jestrdzeń。Po pobraniu rdzeniaskałyz odwierturdzeńskałyumieszczasięw skrzyni rdzenia,aby PersonelGeologicznyMógłrejestrowaćna Czas。Po Skompilowaniu rdzeniaskałyPudeLkordzenia jest numerowane i przechowywane w banku rdzenia。

sidebar_contact_us

nowa skrzynka rdzeniowa

nowa skrzynka rdzeniowa wykonana开玩笑Ma znacznie poprawę wydajności w zakresie odporności na uderzenia, przeciwstarzenia, odporności na wysoką temperaturę i wysokiej odporności na zimno w porównaniu ze zwykłymi plastikowymi pudełkami rdzeniowymi i drewnianymi pudełkami rdzeniowymi.Produkt posiada 2-serię,8-Rodzaje Skrzynek rdzeniowych I Jest wyposa路Akcesoria,Takie jakOsłona,wkładka,olańcuchirdzeńcuchirdzeńń开玩笑到niezawodnysprzętdo d d d d d d odugoterminowego przechowywania i wygodnego transportu rdzeniposzukiwańgeologiciCznych i ropy naftowej。  nbsp;


MoêemyDostarczyćRó梦Rodzaje skrzynek rdzeniowych w oparciu oróoró梦Potrzeby klienta。


produkty