Kontakt Z Nami
Obuwie Obudowy

Obuwie Obudowy

Obuwie Obudowy

Buta obudowy jest umieszcozona na dole rury opuszczonej do otworu studni。Ta Rura,Zwana Sznurkiem Obudowy,Musi by(Starannie Prowadzona),Abybyłaprawidłowoi bezpiecznie umieszczona。但是utrzymuje sznurek obudowywyrównanyw trakciepostępudo otworu studni,pozwalająctechnikommiećpewność,p proces przebiega przebiegapłynnie。Kilkawzorówobudowy jestdostępnychdlaró目标Potrzeb。


sidebar_contact_us

Opis Buta Obudowy


UrządzenieSkładaSięZMetalowegoKołnierzaumieszczonego U Podstawy sznurka obudowy i utrzymywanego w miejscu przeszak wieszak wieszak wieszak obudowy obudowyugóry。niektóreprojektysąprzykrywane,zkątowymikrawędziamiumożliwiającymiunom ubudowyprzesunięciesi o otworu otworu do otworu do otworu studni i pozostawanierównomierniepololo o。InniMogąmiećCięcieZęBów。Mogąkonieczne,jeśliścianyotworu studniwybrzuszająsiędowewnątrz,MateriałyZatykajądrogę;但是ObudowyMoëePrzecićPrzezrurę,AbyumoêwićPrzejścierury。


takieurządzeniaumożliwiająbezpieczneobni ibni ie sznurka obudowy przez potencjalne przeszkody,półkiiróirróetrzeszkody przeszkodywewnątrzstudni。技术NADALMUSZąOSTROżNIEPORUSZAćSię,MoneratunującSznurek obudowy Podkątemoznak oznakzmęczeniainapręοenia,któremogąpotencjalniepowodowaćpotencjalniepowodować问题。proces tenmoêne。MusząRównieżZabezpieczyć至obudowy,Abypotwierdzić,e nie nie spadnie nieoczekiwanie iememogązachowaćKontrolękontrolęnim nim przezcałyczas。


produkty